RESPONSIBLE CARE

26. septembra 2017

9:00 Registrácia účastníkov


Predsedajúci:

Ing. Silvia Surová, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

1. blok: Responsible Care

9:30 Privítanie a úvodné slovo

Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR

9:45 Responsible Care

Ing. Silvia Surová, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

10:15 Bezpečnosť prevádzky v chemickom priemysle

Ing. Ján Fratrič, BASF Slovensko

10:45 Non Toxic Environment

Ing. Peter Korytár, Európska komisia, Brusel


11:15 Prestávka - občerstvenie


2. blok: Bezpečnosť chemických látok


11:30 Novelizácia smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR

12:00 Aktivity monitorované Dohovorom o zákaze chemických zbraní

Miloš Krištof, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons(OPCW)


12:30 ObedPredsedajúci:

Ing. Mária Bučková

3. blok: BAT a BREF, Emisie do ovzdušia


13:30 BREF WGC a český chemický priemysel

Ing. Ladislav Špaček, SCHP ČR

4. blok: Odpady

14:00 Uplatňovanie nového zákona o odpadoch vrátane odpadov z obalov

Ing. Eleonóra Šuplatová,  Ministerstvo životného prostredia SR

14:45 Skúsenosti z praxe pri realizácii odberu odpadov

Mgr. Roman Zvara, DETOX s.r.o.

15:15 Aplikácia pre evidenciu odpadov

Ing. Stanislav Nepela, Solitage Group, s.r.o.15:30 Prestávka - občerstvenie


5. blok: SEVESO

15:45 Zákon o závažných priemyselných haváriách - povinnosti

Ing. Tatiana Tobiášová, Ministerstvo životného prostredia SR

16:15 Praktické skúsenosti z chemického priemyslu

Ing. Miroslav Kováč, Fortischem, a.s.

6. blok: Preprava nebezpečných látok

16:35 Projekt ChemMultimodal

Ing. Jaroslav Čermák. DUSLO, a. s

17:00 Čo všetko musí spĺňať prepravca chemických látok

Ing. Peter Mulik, LC Slovaktrans s.r.o.


17:30 Diskusia a závery


19:30 Spoločenská večera