BEZPEČNÝ MANAŽMENT CHEMICKÝCH LÁTOK

27. septembra 2017

8:30 Registrácia účastníkov


Predsedajúci:

RNDr. Zuzana Zajacová, EUROLEG


8:50 Privítanie účastníkov

9:00 Endokrinné disruptory a pripravovaná chemická legislatíva

Ing. Peter Korytár, Európska Komisia, Brusel

9:30 Posledná fáza registrácie podľa REACH sa blíži

bude potvrdený , ECHA, Helsinky

10:00 Význam kvality toxikologických testov pre správnu klasifikáciu chemických látok

MVDr. Irina Sadloňová, Centrum pre chemické látky a prípravky MH SR


10:30 Prestávka


11:00 Nariadenia REACH a CLP - ako pokračovať po ukončení prechodných období

RNDr. Zuzana Zajacová, Euroleg

11:45 IUCLID 6

Ing. Ján Holomek, REACH spektrum ČR


12:30 Obed


Predsedajúci:

Dr. Pavol Vesel, Scienceindustries


13:30 Biocídy - prechodné obdobie v umiestňovaní biocídnych výrobkov na trh

Ing. Mária Škultétyová, Centrum pre chemické látky a prípravky MH SR

13:50 Aktualizácia ročných platieb za biocídne prípravky

Ing. Alena Dúbravová, Centrum pre chemické látky a prípravky MH SR

14:00 Malá novela a plánovaná veľká novela biocídneho zákona

Mgr. RNDr. Jana Chmelíková, Centrum pre chemické látky a prípravky MH SR

14:20 Diskusia k biocídom


15:00 Prestávka


15:30 Autorizácia podľa Nariadenia REACH v praxi


16:00 Poison Center v EU - pripravovaná legislatíva

Dr. Paul Vesel, Scienceindustries


17:00 Diskusia


17:30 Zhodnotenie a záver sekcie


18:30 Spoločenská večera