Cenník

Responsible Care 26. 9. 2017

130,00 Eur


Členovia ZCHFP SR bez konferenčného poplatku

(je nutné vyplniť registračný formulár)

ZCHFP SR nie je platiteľ DPH.

Bankový kontakt

  • IBAN: SK67 1100 000000 2661000007
  • VS: 260917

  • Názov účtu: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
  • Banka: TATRA BANKA BRATISLAVA

Adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3

IČO: 30840074 .

Bezpečný manažment chemických látok 27.-28.9.2017

205,00 Eur +DPH (246,00 Eur)


Bankový kontakt

  • IBAN: SK9509000000000232467523
  • VS: 270917
  • Názov účtu: Ing. Anna Malinaričová EUROLEG
  • Banka: Slovenská sporiteľňa Nitra

Adresa: Petzwalova 32, 949 11 Nitra

IČO : 41 059 603

IČ DPH: SK1048982506

Prezentácia firmy (prednáška / poster)

150,00 Eur +DPH (180,00 Eur)

V účastníckom poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, elektronický zborník prednášok, občerstvenie počas konferencie, obedy a spoločenské večere.